FA Žalgirietis

Dauguma futbolo mokyklų spalį pasitiko su mažesniu mokinių krepšeliu

Sostinės futbolo mokyklų ir akademijų vadovai prieš kurį laiką turėjo suvirškinti jiems ne itin malonią žinią – spalį jų vadovaujamoms įstaigos mokinių krepšeliai taps mažesni. Tiesa, ne visoms. Futbolas.lt išsiaiškino, kad „Žalgirietis“ spalį praras 44 procentus pajamų, „Audra“ ir „Ateitis“ dar daugiau.

Šiuos pakeitimus mums pakomentavo Vilniaus miesto savivaldybės Jaunimo reikalų skyriaus laikinoji vedėja Aušra Šukvietienė. 

Kaip taip atsitiko, kad šį mėnesį futbolo mokykloms sumažėjo mokinių krepšeliai? 

Jei futbolo mokykla ankstesniu laikotarpiu turėjo sudariusi Neformaliojo vaikų švietimo (NVŠ) lėšų naudojimo sutartį su savivaldybe, ji galiojo iki 2017 m. gegužės 31 d. Prieš mokslo metus vykdoma nauja NVŠ programų akreditacija ir pasirašomos naujos sutartys su akredituotais NVŠ teikėjais. 

2015–2016 mokslo metais NVŠ tikslinę dotaciją Vilniaus mieste gavo apie 12,5 tūkst. vaikų per mėnesį, o 2016–2017 mokslo metais NVŠ tikslinę dotaciją gaunančių vaikų skaičius padidėjo nuo ~15 tūkst. vaikų mokslo metų pradžioje iki ~ 16,5 tūkst. vaikų per mokslo metus. 

2017 m. spalio mėn. Vilniaus miesto savivaldybė siekia užtikrinti finansavimą ne mažesniam NVŠ paslaugas gaunančių vaikų skaičiui Vilniaus mieste kaip ir 2017 metų pirmą pusmetį ir NVŠ krepšelių skaičius mažinamas nebuvo, tačiau 2017–2018 mokslo metais akredituotų programų Vilniaus mieste skaičius išaugo iki 391 programos, todėl didėjant programų pasirinkimo galimybėms Vilniaus mieste, Švietimo ir mokslo ministerijos skirtos lėšos buvo proporcingai paskirstytos akredituotiems NVŠ teikėjams, atsižvelgiant į NVŠ teikėjo paraiškoje nurodytą grupių dydį, grupių skaičių bei esamas finansines galimybes. 

Dar prieš mėnesį savivaldybė tvirtino, kad yra perteklinis biudžetas. Kaip per mėnesį viskas pasikeitė? 

NVŠ krepšelis yra speciali tikslinė valstybės dotacija savivaldybėms. Švietimo ir mokslo ministerija savivaldybėms NVŠ skiriamų lėšų dydį nustato vadovaujantis Mokinio krepšelio lėšų apskaičiavimo ir paskirstymo metodika, patvirtinta Vyriausybės, o savivaldybė vadovaujantis patvirtintais teisės aktais šias lėšas paskirsto tiekėjams. 2017 metais Švietimo ir mokslo ministerija Vilniaus miesto savivaldybei skyrė 1598,3 tūkst. Eur. (2016 metais skyrė 1864 tūkt. Eur), tačiau nepaisant sumažėjusio valstybės finansavimo, Vilniaus miesto savivaldybė siekia užtikrinti tęstinį finansavimą ne mažesniam NVŠ paslaugas gaunančių vaikų skaičiui Vilniaus mieste nei 2017 metų pirmą pusmetį. 

Dabar futbolo mokyklose krepšeliais yra duotuojami maždaug pusė vaikų. Kaip nuspręsti, kuris duotuojamas, kuris ne? 

NVŠ krepšelis skiriamas vaikui, jam arba jo tėvams (priklausomai nuo amžiaus) sudarius paslaugos teikimo sutartį su NVŠ teikėju. Savivaldybė sutarčių pasirašyme su vaikais ar jų tėvais nedalyvauja, todėl sutarčių pasirašymo tvarką nustato pats NVŠ teikėjas. 

Krepšelių likimą futbolo mokyklos (turbūt ir ne tik) sužino kas mėnesį. Nemanote, kad tokia sistema ydinga, nes negali normaliai planuoti pajamų? 

Apie sutarčių pasirašymą ir sutarties galiojimo terminus NVŠ teikėjai buvo informuoti prieš sutarčių pasirašymą. Sutartys su tiekėjais pasirašomos mokslo metams, tačiau šiuo metu sutartinis vaikų skaičius pagal esamą finansavimą yra nustatytas tik spalio mėnesiui, o Vilniaus miesto savivaldybės Tarybai patvirtinus papildomų lėšų skyrimą, bus patvirtinti sutartiniai mokinių skaičiai lapkričio-gruodžio mėnesiams. Kaip ir praėjusiais metais, jei NVŠ teikėjai nesurinks sutartyje su savivaldybe numatyto vaiku skaičiaus, jų nepanaudoti krepšeliai bus proporcingai paskirstomi NVŠ teikėjams, išreiškusiems didesnį krepšelių poreikį nei nustatytas sutartyje.

 Kokia situacija su Vilniaus FM, kuri yra biudžetinė organizacija? 

Vilniaus futbolo mokykla NVŠ krepšelyje nedalyvauja ir savo programų akreditavimui nebuvo pateikusi. Vadovaujantis teisės aktais, jei biudžetinė įstaiga teikia neformaliojo ugdymo paslaugas, ji turi teisę teikti savo programas akreditavimui ir pretenduoti į NVŠ finansavimą, tačiau NVŠ krepšelio lėšomis negali būti finansuojamos formalųjį švietimą papildančio ugdymo programos, nes jos yra finansuojamos kitomis formomis. Tai yra, negali būti finansuojamos sporto ir meno mokyklose, kuriose vaikai mokosi pagal ilgalaikę kelerius metus trunkančią formalųjį švietimą papildančio ugdymo programą.

 Ar tas milijonas, kurį savivaldybė skyrė „Žalgiriui“ ir „Lietuvos rytui“ tikrai yra geriau jiems nei jaunimą ugdančioms sporto mokykloms? 

Kaip minėjome, nepaisant Švietimo ir mokslo ministerijos Vilniaus miesto savivaldybei skirto mažesnio nei yra reikalingas finansavimas, siekiama užtikrinti finansavimą ne mažesniam NVŠ paslaugas gaunančių vaikų skaičiui Vilniaus mieste kaip ir 2017 metų pirmą pusmetį, todėl tam ieškomos papildomos lėšos savivaldybės biudžete.

šaltinis: www.futbolas.lt

 

Aprangų katalogas


Rėmėjai
Kontaktai

VŠĮ ,,Žalgirietis“

Įmonės kodas – 302543503,
Adresas: P. Žadeikos 12-12, LT-06320, Vilnius
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
LT 927300010124102043