FA Žalgirietis

Žalgiriečio strategija

FK Žalgiris futbolo akademijos strategija

FAŽ organizacijos struktūra

alt
Strategija: žaidėjas-treneris-komanda-akademija


Žaidėjas

Akademijos tikslas yra:

 1. Ugdyti asmenybes, kurios turi aukštas moralės normas bei yra kultūringumo, pozityvumo, mandagumo, bendravimo, ryžtingumo, kovingumo, noro tobulėti, drąsumo ir darbštumo pavyzdys kitiems.
 2. Ugdyti universalius žaidėjus, suprantančius šiuolaikinio futbolo principus ir galinčius žaisti bei prisitaikyti skirtingose pozicijose.
 3. Ugdyti labai gerai techniškai ir taktiškai paruoštus žaidėjus pagal savo amžiaus kriterijus.
 4. Ugdyti sąmoningus žaidėjus, mokančius objektyviai save vertinti, analizuoti, atsakingus ir norinčius tobulėti.
 5. Skatinti kūrybiškumą ir nestandartiškumą futbolo aikštėje.

Treneris

 1. Ugdyti trenerius asmenybes su stipriomis moralinėmis vertybėmis, atvirus naujovėms, pozityvius, teisingus, atitinkančius Futbolo Akademijos Žalgirietis (FAŽ) filosofiją.
 2. Ugdyti aukščiausios lygio trenerius pagal skirtingas amžiaus grupes.
 3. Trenerius, kurie sugebėtų pritaikyti šiuolaikinio futbolo taktikos, technikos, psichologijos, fiziologijos, technologijos tendencijas FAŽ treniruočių procese ir programose.
 4. Ugdyti trenerius suprantančius socialinę futbolo reikšmę, pedagogus, kuriems svarbiausia asmenybė, perteikiančius ne tik futbolo, bet ir gyvenimo išmintį.

Komanda

 1. Siekti, kad FAŽ komandos būtų vieningas bei vienalytis organizamas, kuris visada ir visur palaiko vienas kitą.
 2. Siekti, kad FAŽ komandos ugdytų nugalėtojų mentalitetą, kad būtų geriausiomis komandomis, kokiomis tik gali būti. Tam turi būti akcentuojama, kad nugalėtojais tampama, visų pirma, nugalint save ir siekiant būti geriausiais kiekvieną dieną, kiekvieną minutę ne tik futbolo aikštėje, bet ir gyvenime.
 3. Siekti, kad FAŽ komandos turėtų stiprias individualybes bei žaistų šiuolaikinį, atakuojantį, universalų futbolą.
 4. Siekti, kad FAŽ būtų sukuriama pozityvi atmosfera, kurioje žaidėjai jaustųsi laisvi, nebijoti suklysti, išreikšti save bei galėtų laisvai mokintis ir tobulėti.

Akademija

 1. FAŽ tikslas ugdyti aukščiausio lygio žaidėjus ir asmenybes FK Žalgiris ir Lietuvos Nacionalinei futbolo rinktinei, atitinkančius aukščiausius Pasaulio futbolo standartus.
 2. FAŽ turi atitikti aukščiausios kategorijos LFF sertifikavimo kriterijus (aukščiausio lygio futbolo akademija Lietuvoje).
 3. Siekti, kad FAŽ būtų akademija, kurią valdo kompetentingi vadovai, dirba kompetentingi treneriai bei geriausias aptarnaujantis personalas.
 4. FAŽ siekia nuolat tobulėti, progresuoti  ir vystytis pagal naujausius laikmečio iššūkius ir futbolo tendencijas.
 5. FAŽ propaguoja savitą žaidimo stilių ir filosofiją bei savitą jos įgyvendinimą.
 6. FAŽ siekia savito, atakuojančio žaidimo stiliaus, individualiam ir komandiniam rengimui, kuris paremtas individualiu kūrybingu treniravimu, video analize ir naujausiomis technologijomis.
 7. FAŽ siekia būti pavyzdžiu, kad kiekvienas vaikas norėtų žaisti FAŽ, o kiekvienas treneris svajotų čia dirbti, kadangi FAŽ garantuoja patį aukščiausia jaunimo rengimo standartą.


FA Žalgirietis veiksmų planas

FAŽ strategija kuriama atsižvelgiant į trumpalaikius, vidutinės trukmės ir ilgalaikius tikslus, bei laiko skalę. Trumpalaikiai planai iki 6 mėnesių, vidutinės trukmės iki 1.5 metų, ilgalaikiai 2 metai ir daugiau.

FAŽ struktūros planavimas pagal amžiaus grupes:


Žaid. skaičius aikštėje

Žaidėjų amžius

Treniruočių skaičius per savaitę ( ne mažiau kaip)

Trenerių vaikščiojimas

Pastabos

7v7

5-6

2-3

Pradeda U-5 baigia U-8


7-8

2-3


9v9

9-10

3-4

Pradeda U-9 baigia U-12


11-12

3-4


11v11

13-14

4

Pradeda U-13 baigia U-16


15-16

4


11v11

U-17

4-5

Nepereina


11v11

U-19

5

Nepereina


11v11

Žalgiris B

5

Tik ši komandaTrumpalaikiai tikslai:

 1. Treneriai turi būti supažindinami su treniruočių proceso programa, planavimu, darbo organizavimu, amžiaus kriterijų skirstymu, bei darbo metodika.
 2. Finansinis planavimas. Kiekvienų metų rugpjūčio mėn.
 3. Numatyti įgaliojimus ir atsakomybę FAŽ organizacijos struktūrai.
 4. Kiekvienas treneris privalo paruošti savo amžiaus grupės treniruočių programą iki sezono pabaigos. Ši programa turi būti patvirtinta FAŽ direktoriaus.
 5. Specifinis/individualus darbas pagal pozicijas (1x per savaitę; 3x per savaitę).
 6. Komandų, kurios žaidžia 11v11, treneriai su komanda atlieka kiekvienų namų rungtynių video analizę, o 9v9 mažiausiai kartą į mėnesį.
 7. Sudarome/paruošiame video analizės kriterijus, kad kiekvienas treneris žinotų darbo procesą ir reikalavimus.
 8. Vartininkų trenerio darbas: programa ir treniruočių tvarkaraščio įkomponavimas į komandinį darbą.
 9. Tėvų taisyklių patvirtinimas. Numatomi du susitikimai su tėvų grupėmis, sezono pradžioje ir sezono viduryje.
 10. Paruošti incidento/nelaimingo atsitikimo įvykio protokolą.
 11. Paruošti lankomumo registracijos protokolą.
 12. Paruošti trenerių pareigybines instrukcijas, kurios apimtų aikštės saugos reikalavimus, žaidėjų registraciją, vaikų sutikimą treniruotėje ir išlydėjimą po treniruotės.
 13. Paruošti FAŽ trenerių kvalifikacijos kėlimo planą, kuris apimtų reguliarius užsiėmimus (1 ar 2 kartai per sezoną) su pirmos komandos trenerių štabu ar kviestiniais profesionalais.
 14. Ataskaitinis veiklos ir strategijos aptarimo susirinkimas vadovų ir personalo lygmenyje.
 15. Parengti pasiruošimo sezonui stovyklų planus
 16. Paruošti atsakomojo ryšio anketą

Vidutinės trukmės tikslai:

 1. Treniruočių proceso programa turi apimti kiekvieną amžiaus grupę atskirai. Kiekvienai amžiaus grupei turi būti išanalizuoti poreikiai pagal amžių, o treniruočių procesas planuojamas būtinai atsižvelgiant į juos. Kiekvienai amžiaus grupei turi būti numatyti futbolo, bei asmenybės kriterijai, kuriuose treniruočių procesas yra įrankis tam, kad juos išpildyti.

 2. Treniruočių procesas skirstomas į metinius (viso sezono), mezociklus (1.5-2 mėn), ir mikrociklus (1-2 sav.). Kiekvienas iš šių ciklų turi turėti savo programą, uždavinius, bei tikslus. Pagal numatytą FAŽ strategiją žaidėjų įvertinimas, kaip ir sveikatos patikrinimas sporto dispanceryje atliekamas (2 – 3 kartus per metus).

 3. Pilnas treniruočių proceso programos funkcionavimas (mikrociklai, mezociklai, sezono ciklai).

 4. Vyksta komandų tranzicija ir perdavimas kitam treneriui pagal numatytus FAŽ amžiaus grupės kriterijus.

 5. Kartą per mėnesį visos komandos žaidžiančios 9v9 ir 11v11 atlieka motyvacinį/psichologinį pokalbį skatinantį kalbėtis, bendrauti, svarstyti gerus pavyzdžius.

 6. Atitikti FAŽ trenerių kvalifikacijas pagal LFF Akademijų sertifikavimo reikalavimus.

 7. Parengti tikslus, filosofiją, treniruočių planus ir programas naujam  sezonui.


Ilgalaikiai tikslai:

 1. Visi treneriai supranta ir dirba pagal FAŽ reikalavimus, organizuodami darbus pagal akademijos reikalavimus, siekdami savo amžiaus grupės meistriškumo kriterijų.
 2. Reguliarūs periodiniai veiklos ataskaitiniai susirinkimai vadovų ir personalo lygmenyje (kartas per 6 mėnesius).

 

Aprangų katalogas


Rėmėjai
Kontaktai

VŠĮ ,,Žalgirietis“

Įmonės kodas – 302543503,
Adresas: P. Žadeikos 12-12, LT-06320, Vilnius
AB bankas „Swedbank“
Banko kodas 73000
LT 927300010124102043